Menu

Regulamin głosowania SMS-owego w audycji "Plebiscyt Kapel Ludowych"

§ 1
Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem audycji „Plebiscyt Kapel Ludowych" jest „Polskie Radio Rzeszów" S.A., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144370, kapitał zakładowy 693.100 zł, NIP 813-00-14-447, zwane dalej Organizatorem.

  2. Głosującym SMS-owo jest każda osoba, która w czasie trwania akcji wyśle wiadomość SMS pod numer 71601 (koszt 1,00 zł. netto + VAT) zawierającą wskazanie jednego wykonawcy, na którego oddawany jest głos.

  3. Wysłanie wiadomości SMS w sposób zgodny z § 1.2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska na antenie „Polskiego Radia Rzeszów" S.A. oraz na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl.

  4. Każdy z Uczestników może głosować dowolną ilość razy.

  5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl.
§ 2
Zasady głosowania

  1. Każdy ze słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów może głosować SMS-owo w audycji „Plebiscyt Kapel Ludowych" poprzez wysłanie SMS-a, zawierającego wskazanie jednego wykonawcy, na którego oddawany jest głos.

  2. Wysłanie wiadomości SMS musi być poprzedzone dodaniem prefiksu „kapela" na początku wiadomości.
§ 3
Postanowienia końcowe

  1. Organizator audycji „Plebiscyt Kapel Ludowych" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji w każdym czasie i bez podania przyczyny.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2014.121).
Powrót na górę

Serwis www.radio.rzeszow.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij