Menu

Regulamin Plebiscytu "Nagroda muzyczna Polskiego Radia Rzeszów - Werbel 2016"

I. Część ogólna.

 1. Organizatorem Plebiscytu jest:
  Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. adres: 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 3

 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla słuchaczy programu Polskiego Radia Rzeszów głosujących na przedstawiane na jego antenie i na stronie www.radio.rzeszow.pl poszczególne propozycje płytowe.

 3. W plebiscycie mogą brać udział materiały muzyczne bez względu na gatunek muzyki na nich zawarty.

 4. W plebiscycie biorą udział materiały muzyczne wykonawców z terenu Podkarpacia wydane zarówno w oficjalnym obiegu jak i w sposób własny w okresie od 01.01. - 31.12.2016 r.

 5. Termin nadsyłania materiałów muzycznych mija 15 stycznia 2017 r. Płyty CD można dostarczać osobiście do siedziby Polskiego Radia Rzeszów, ul. Zamkowa 3 ( redakcja muzyczna) lub przesłać pocztą z dopiskiem "WERBEL 2016"

 

II. Zasady plebiscytu:

 1. Na podstawie nadesłanych do redakcji płyt, jury wybiera 10 płyt, kandydatów do statuetki "Werbel - 2016" i do Nagrody Publiczności.

 2. Kandydatami do statuetki "Werbel -2016" zostają, wykonawcy, którzy w 2016 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym.

 3. Kandydatami do Nagrody Publiczności zostają wykonawcy, którzy w 2016 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym. Warunkiem przystąpienia do konkursu "Nagroda Publiczności" jest przedstawienie płyty w trybie ust. 1.

 4. Każdemu kandydatowi "Nagrody Publiczności" przypisany zostaje numer, którym trzeba będzie posługiwać się przy głosowaniu SMS-owym.

 5. Nominacje zostaną ogłoszone na antenie Polskiego Radia Rzeszów w dniu 20.01.2017 r. w paśmie programowym 12:00 - 15:00 oraz na www.radio.rzeszow.pl.

 6. Finał plebiscytu zostanie ogłoszony w Programie Polskiego Radia Rzeszów oraz na specjalnej Gali - koncercie. Termin i miejsce Gali zostaną podane najpóźniej do 15 marca 2017 r.

 7. Głosowanie SMS-owe na Nagrodę Publiczności trwa od 23.01.2016 r. godz. 12:00 do 23.02.2016 r. godz. 00:00.

 8. Przebieg głosowania SMS-owego będzie w czasie rzeczywistym publikowany na stronie www.radio.rzeszow.pl.

 9. Aby wziąć udział w głosowaniu należy za pośrednictwem wiadomości SMS wskazać kandydata do Nagrody Publiczności. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego wykonawcę, w przeciwnym wypadku SMS zostanie rozpoznany jako nieważny.

 10. Każdy głosujący w plebiscycie może wysłać dowolną liczbę wiadomości SMS.

 11. Głosowanie za pomocą SMS jest dostępne dla abonentów wszystkich sieci. Odbywa się ono poprzez wysłanie na wskazany numer wiadomości SMS (opłata 1 zł/1,23 zł VAT).

 12. Nominacje oraz statuetkę "Werbel - 2016" przyznaje Jury w składzie:
  • Maciej Gnatowski - przewodniczący
  • Roman Owsiak - członek
  • Adam Głaczyński - członek
  • Jerzy Szlachta - członek
  • Janusz Jaracz - członek
 13. SMS-y wysłane z Internetu nie biorą działu w Plebiscycie.

 14. Zwycięzcy Plebiscytu:
  Statuetkę "Werbel - 2016" otrzymuje wykonawca wybrany w głosowaniu jawnym przez Jury.
  Zwycięzcą Nagrody Publiczności zostaje wykonawca, na którego płytę oddano największą liczbę ważnych głosów łącznie wysłanych SMS-em.

 15. Postanowienia końcowe. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu głosowania w Plebiscycie za pośrednictwem SMS-ów, należy przesyłać w okresie 3 dni od momentu zakończenia Plebiscytu na adres: Polskie Radio Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3.

 16. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu SMS-owego, wynikające z funkcjonowania sieci komórkowych, jak również za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług.

 17. Zwycięzca plebiscytu "Werbel 2016" uzyska możliwość przeprowadzenia darmowego koncertu w trakcie finału w/w plebiscytu. Organizator zobowiąże się za wyżej opisany koncert do przeprowadzenia promocji zwycięskiego albumu na podstawie odrębnie sporządzonej umowy.
Powrót na górę

Serwis www.radio.rzeszow.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij