Menu

Regulamin konkursu "DOBRANA PARA"

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015, poz. 612 z późn. zm.).

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu jest "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Organizatora.

§ 3
Termin Konkursu

 1. Konkurs zorganizowany zostanie od 21 stycznia 2017 do 12 lutego 2017 r.
 2. Ogłoszenie ostatecznych wyników odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 r. w audycji " W DOBRYM TONIE"
 3. Zwycięzca informowany jest e-mailowo lub telefonicznie o wygranej.

§ 4
Cele Konkursów

 1. Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie radiowym.

§ 5
Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Organizatora.
 4. W Konkursach nie mogą brać udział pracownicy Organizatora a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w Konkursach

I etap: Odwiedzenie przez Pary (uczestników konkursu) naszego stoiska radiowego podczas Targów Ślubnych w dniach 21-22 stycznia 2017 r. (Hala Podpromie w Rzeszowie) i wypełnienie kuponu zgłoszeniowego. Kupony dostępne będą na naszym stoisku.

II etap: Przesłanie przez uczestników konkursu wspólnego zdjęcia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów i profilu Facebook.
Zdjęcia należy wysyłać do 27 stycznia 2017 r.

III etap: Zdjęcia par ( Uczestników konkursu ) zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl, a następnie odbędzie się głosowanie SMS-owe. na najbardziej dobraną parę.
Głosować może każdy słuchacz Polskiego Radia Rzeszów wysyłając SMS-a na numer 71601 wpisując w treści PARA + imiona pary + krótkie uzasadnienie, dlaczego oddajecie głos na tę parę.
Koszt SMS-a 1,23 zł brutto. Jedna osoba, może wysłać dowolną ilość SMS-ów. Nagrodę główną zdobędzie Para, której zdjęcie otrzymał najwięcej głosów/SMS-ów. Głosować można od 31 stycznia do 12 lutego 2017 r.

§ 7
Zasady przyznawania nagród

 1. Zwycięzcami konkursu zostanie para, której zdjęcie otrzymało największą ilość głosów/SMS-ów.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje ilość głosów/SMS-ów. W przypadku takiej samej ilości głosów/SMS-ów przeprowadzona zostanie dogrywka. Pary z taką sama ilością głosów zostaną poproszone o przesłanie opisu zdjęcia (historia jego powstania, wspomnienia itp.) Jury konkursowe wybierze najciekawszy opis i przyzna nagrodę główną. Od decyzji Jury odwołanie nie przysługuje.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika od udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.
 4. Zwycięzcę Konkursów Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę, swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 6. Organizator obowiązany jest zachować przez 28 dni od daty rozstrzygnięcia na antenie nagranie z rozstrzygnięciem Konkursu, które może przedstawić uczestnikom konkursu na ich pisemną prośbę na płycie CD.
 7. Nagrodą główną (I miejsce) jest voucher na pobyt weekendowy w SPA Hotelu Splendor (koło Rzeszowa), Nagrodą za drugie i trzecie miejsce jest Voucher na całodzienny relaks w Strefie Wellness dla dwóch osób w Spa Hotel Splendor (koło Rzeszowa)
 8. Wśród biorących udział w głosowaniu wyłonimy 5 osób, których przesłane propozycje miały najciekawsze uzasadnienia i przyznamy im nagrody w postaci zestawów gadżetów Polskiego Radia Rzeszów.
 9. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie. Nagrody są do odbioru w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów, ul. Zamkowa 3

§ 8
Kryteria oceny odpowiedzi. Ogłoszenie wyników

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie para, której zdjęcie otrzymało najwięcej głosów (SMS-ów)
 2. Kolejne dwie pary z największą ilością głosów otrzymają voucher na całodzienny relaks w Strefie Wellness dla dwóch osób w Spa Hotel Splendor.
 3. Skład Jury:
  Grzegorz Krasoń - Kierownik Marketingu i Reklamy
  Barbara Lenart - Specjalista ds. Promocji
  Roman Owsiak - Dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów
 4. Zwycięzcę konkursu Organizator ogłasza na antenie Polskiego Radia Rzeszów.

§ 9
Nagrody i ich odbiór

 1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
 2. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł jej odbiór jest możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od daty powiadomienia Zwycięzcy o wygranej Organizator może przyznać nagrodę osobie , która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
 3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.
 4. Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.).
Powrót na górę

Serwis www.radio.rzeszow.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij